logo kowr 2

roslinna ohz1

Dział produkcji roślinnej w Spółce wytwarza produkty takie jak:
•    PSZENICA KONSUMPCYJNA WYSOKOGLUTENOWA I PASZOWA
•    KUKURYDZA
•    NASIONA RZEPAKU
•    SOJA


Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o. gospodaruje na terenach o łącznej powierzchni 4 015,4 ha, z czego 3 936,32 ha znajduje się na terenie powiatu ząbkowickiego, a 79,08 ha  w obszarze powiatu wałbrzyskiego.
Znaczna część gruntów ornych to grunty od IVa do VI klasy gleb o średniej bonitacji wynoszącej 0,92. Są one jednak w dobrej kulturze rolnej, ale są wrażliwe na suszę z powodu bardzo dużej mozaiki gleb.
Średnioroczna suma opadów wynosi około 700 mm, a średnia temperatura roku waha się od 7,5 do 7,8 °C. Okres wegetacyjny trwa od 213 do 217 dni.

Produkcja roślinna jest w dużej mierze wykorzystywana na potrzeby produkcji zwierzęcej. Priorytetem jest zapewnienie pasz odpowiedniej jakości dla bydła, do produkcji których wykorzystuje się rośliny pastewne. Dodatkowo prowadzona jest uprawa wysokiej jakości kukurydzy na ziarno, pszenicy ozimej, rzepaku oraz soi.
Na plony duży wpływ ma wprowadzenie nowych technologii, odpowiedni dobór odmian roślin i środków ochrony, a także zbilansowane nawożenie. Posiadany sprzęt jest sukcesywnie wymieniany na maszyny wysokiej jakości i wydajności.
Przy uzupełnieniu potrzeb roślin nawozami mineralnymi i właściwej ochronie uwzględnia się odpowiednią ilość opadów i dobowe temperatury by osiągnąć regularnie bardzo wysokie i dobrej jakości plony.


OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. posiada własny magazyn i nowoczesną suszarnię do zbóż i kukurydzy, która znajduje w Zakładzie Przemysłu Rolnego w Kamieńcu Ząbkowickim. Składowane są tam zboża z własnych zbiorów i komponenty do produkcji pasz – zbiorniki są w stanie pomieścić około 20 tys. ton zbóż.


W ofercie sprzedaży Spółka posiada pszenicę konsumpcyjną, rzepak, kukurydzę (flint, dent) oraz ziarna soi.

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com