logo kowr 2

Produkcja zwierzęca w Spółce obejmuje:

  • MLEKO O NAJWYŻSZYCH PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH
  • ŻYWIEC WOŁOWY
  • JAŁÓWKI CIELNE 
  • BUHAJKI HODOWLANE – według zamówienia
  • INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA ZARODKÓW
  • KONIE RASY ŚLĄSKIEJ

prod zwierz

Głównym celem Spółki jest hodowla i chów bydła mlecznego rasy PHF odmiany czarno-białej. Obecnie obsada zwierząt wynosi prawie 2000 sztuk, z czego ponad 1000 to krowy mleczne.

Zwierzęta utrzymywane są w 7 oborach (4 wolnostanowiskowe i 3 uwiązowe), które znajdują się na terenie 5 oddzielnych gospodarstw. W 2015 roku na jednym z gospodarstw osiągnęliśmy rekordową wydajność od krowy 13 191 kg mleka za laktację. Taki wynik dał nam pierwsze miejsce w Polsce w danej kategorii ilości krów.
Zwierzęta dostają odpowiednio zbilansowane dawki żywieniowe, dobrej jakości paszę zadawaną w systemie TMR, oraz całodobową opiekę weterynaryjną, dzięki czemu uzyskują tak wysokie wyniki. Ponadto zdobywają pierwsze miejsca i odnoszą sukcesy na wystawach regionalnych i krajowych.
Dzięki wieloletniej pracy genetycznej i wykorzystywaniu nasienia buhajów z pierwszych miejsc na listach światowych (głównie USA, Kanada), nasze zwierzęta posiadają unikatowe linie hodowlane, dzięki czemu w naszym stadzie znajdują się sztuki z najlepszymi indeksami.

Na przestrzeni kilku lat struktura stada bydła, oraz wybrane wyniki przedstawiają się następująco:

lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018
1. Bydło ogółem 1897 1 977
1 985
2. Krowy mleczne 980 1 028 1 003
3. Wydajność wg kontroli użytkowości 11 422
11 453 11 618
4. Produkcja mleka 9 496 501
10 660 935
10 613 447
5. Sprzedaż buhajków hodowlanych ogółem 16 14 18

Wyniki produkcyjne uzyskane przez Spółkę na przestrzeni trzech ostatnich lat pokazują, że produkcja zwierzęca jest ustabilizowana. Na uwagę zasługuje wzrost wydajności jednostkowej mleka od krów pierwiastek, co jest bardzo ważne, ponieważ świadczy o dużym wzroście w postępie genetycznym stada, a w przyszłości wiąże się z osiąganiem wysokich indeksów matek buhajów.


Średnia zawartość tłuszczu w mleku w 2018 roku wyniosła 3,85%, natomiast białka 3,34%. Wyniki w zakresie wydajności na koniec 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Obora Wydajność jednostkowa
Mleko (kg) Tłuszcz (kg) Tłuszcz (%) Białko (kg) Białko (%)
Kamieniec Ząbkowicki 9 425
351 3,72 316 3,28
Dzbanów 8 448
324 3,84 283 3,32
Ferma Nowa Obora 12 279
490 3,99 410 3,28
Ferma Starczów I 10 389
397 3,82 341 3,24
Ferma Starczów II 12 047
467 3,88 399 3,23

Po przejęciu w 2013 roku Zakładu Stado Ogierów w Książu, Spółka zajmuje się również hodowlą koni rasy śląskiej. Zwierzęta te biorą udział w sporcie powożeniowym, gdzie odnoszą liczne sukcesy.
Więcej informacji na temat koni znajduje się na stronie www.stadoksiaz.pl

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com