logo kowr 2

Historia Spółki

biuramale

Hodowla zarodowa zwierząt w Kamieńcu Ząbkowickim posiada długoletnie tradycje. Jej początki sięgają 1249 roku, kiedy to Cystersi przejęli te majątki od Kanoników Regularnych.
Następnie, po kasacji zakonu w 1811 r. majątek przeszedł w posiadanie rodziny Hohenzollernów. W okresie międzywojennym stanowiły własność Fryderyka Henryka, księcia pruskiego.
Po wojnie, w 1945 r. powstała Nieruchomość Ziemska na Ziemiach Odzyskanych, przejęta w latach 60 – tych przez Krakowską Hodowlę Roślin.
Została ona przekształcona w lipcu 1972 r. na Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, który w 1976 r. wszedł w skład Dzierżoniowskiego Kombinatu Hodowli Zarodowej.
Wraz z przejściem nastąpiło ukierunkowanie na zgodną z tradycją – produkcję zwierzęcą.
Przedsiębiorstwo w tym stanie istniało do 1993 roku, kiedy to na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej POHZ Kamieniec Ząbkowicki został rozwiązany, a jego majątek wraz z wierzytelnościami i zobowiązaniami został przekazany Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Warszawie.
Następnie, na bazie tego majątku 28 lutego 1994 roku zostało powołane przedsiębiorstwo o nazwie Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., wpisane do Rejestru Handlowego pod nr RHB 1410 w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Od 1 września 2017 roku nadzór właścicielski nad działalnością Spółki sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, który posiada 100% udziałów wynoszących 47 095 tys. zł

Działalność

Działalność gospodarcza Spółki prowadzona jest na terenie południowo – zachodniej Polski, w województwie dolnośląskim, powiecie ząbkowickim oraz w gminie Wałbrzych, obręb Książ.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie produkcji zwierzęcej i rolnej oraz prowadzenie hodowli zarodowej zwierząt.

ohz1Produkcja zwierzęca to głównie hodowla bydła mlecznego oparta głównie o rasę PHF w odmianach czarno-białej oraz czerwono-białej. Do najważniejszych zadań hodowlanych należy utrzymanie bardzo wysokiego poziomu wydajności jednostkowej mleka od krowy w granicach 11000 kg, poprawa typu i kalibru zwierząt, a także poprawa cech funkcjonalnych takich jak: wydłużenie okresu żywotności krów, zmniejszenie długości okresu międzywycieleniowego. Na koniec 2018 roku ilość bydła ogółem wyniosła 1 985 szt., natomiast jednostkowa wydajność, jaką osiągnięto wyniosła 11 618 kg.
Dodatkowo, po przejęciu przez Spółkę w 2013 roku Stada Ogierów Książ, prowadzona jest hodowla zachowawcza konia rasy śląskiej. Konie te są użytkowane głównie w sporcie zaprzęgowym i od lat zajmują wysokie lokaty podczas zawodów i pokazów.

Produkcja roślinna to uprawa zbóż, rzepaku, kukurydzy, soi oraz uprawa roślinohz7 pastewnych, stanowiących wysokiej jakości bazę paszową dla posiadanego bydła.
Spółka gospodaruje aktualnie 4015,40 ha gruntów, z czego 450,25 ha to grunty własne Spółki. Aktualnie od KOWR Spółka dzierżawi 3 565,16 ha gruntów. Średni wskaźnik bonitacji dla gleb, którymi zarządza Spółka wynosi 0,91.
Systematycznie wprowadzane są nowoczesne technologie, polegające na zakupie specjalistycznego sprzętu rolniczego, który znacząco poprawia organizację, wydajność i efektywność pracy.
W 2018 roku w Spółce uzyskano 5 777 t pszenicy ozimej, 9 516 t kukurydzy, 2 021 t rzepaku i 66 t soi.

 

Od chwili powstania dzięki odpowiedniej polityce marketingowej oraz dbałości o jakość produktów spółka dała się poznać jako solidny partner na rynkach mleka, zbóż, rzepaku i kukurydzy jak też pewny hodowca bydła i konia rasy śląskiej. Na terenie swojej działalności Ośrodek jest największym producentem wyżej wymienionych produktów.

Siedziba Spółki znajduje się w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki - w południowej części woj. dolnośląskiego (80 km od Wrocławia, 20 km od Kłodzka).      

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Spółka z o. o. należy do spółek hodowlanych – o znaczeniu strategicznym dla Skarbu Państwa. Misją OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim jest rozwój nowoczesnego przedsiębiorstwa hodowlanego oferującego wysokiej jakości nośniki postępu biologicznego dla hodowli bydła mlecznego. Przedsiębiorstwo poprzez swoją działalność hodowlaną i wdrożeniową wpływa na postęp w dziedzinie produkcji rolniczej w Polsce.

 

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com