logo kowr 2

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.

zaprasza do składania ofert na:

„Zakup dwóch ciągników rolniczych o mocy od 250KM do 290KM”

Przedmiot zamówienia należy zaoferować zgodnie ze specyfikacją ciągników zamieszczoną w załączniku
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. Pl. Kościelny 1,
57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki – w sekretariacie do 19 lipca 2018 roku, od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00-14.00.
Otwarcie ofert nastąpi 19 lipca 2018 roku. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 28.02.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com