logo kowr 2

Komisja przetargowa OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. informuje,
że dokonała wyboru wykonawcy zadania pn.:

"Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o."

Jako wykonawcę wybrano firmę:

ENGIE Zielona Energia sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, spełniła wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod względem treści, a Wykonawca spełnił wszystkie kryteria formalne dot. udziału w niniejszym postępowaniu.
Oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ekonomicznym.

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com