logo kowr 2

Jawor 2018W dniu 13.03.2019 r. w Jaworze odbyło się „Podsumowanie wyników oceny bydła mlecznego za rok 2018 w województwie dolnośląskim”
organizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Podczas tego spotkania najlepsi hodowcy zostali uhonorowani pucharami, dyplomami, certyfikatami i innymi nagrodami.

Wyniki hodowlane Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowicki Sp. z o.o. zostały docenione i wszystkie nasze obory w poszczególnych kategoriach zajęły czołowe lokaty.

Wyniki Spółki w danych kategoriach prezentowały się następująco:

• obory od 150 do 300 krów;
- 1 miejsce zajęła ferma bydła Starczów II z wydajnością od krowy 12 047 kg,

• obór od 300 do 500 krów;
- 1 miejsce zajęła Nowa Obora w Starczowie z wydajnością od krowy 12 279 kg.

Dodatkowo na terenie Dolnego Śląska w kategorii krów, których wydajność życiowa wynosi powyżej 100 000 kg 1 miejsce zajęła krowa GEPKE 225, a na 21 sklasyfikowanych krów, aż 10 pochodziło z naszej Spółki.
Ponadto w klasyfikacji krów w laktacjach 305 dniowych (pow. 17 000 kg mleka) wyróżniono 5 krów należących do OHZ Kamieniec Ząbkowicki.

Na dzień 31 grudnia 2018r w Regionie Oceny Poznań oceną objęto 4 195 stad, liczących łącznie ponad 216 tys. krów.

 
Copyright 2009 - 2016r.